Svetový deň čistých rúk v Univerzitnej nemocnici Bratislava

20180503_075610
Obrázok ku správe: Svetový deň čistých rúk v Univerzitnej nemocnici Bratislava
Pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk, ktorý je  Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený na 5. mája sa v Univerzitnej nemocnici Bratislava konalo osvetové podujatie s cieľom upozorniť na potrebu zvýšenej hygieny pri návšteve nemocnice.
Návštevníci nemocnice mali možnosť si počas Svetového dňa čistých rúk pomocou špeciálnej UV lampy bezplatne otestovať, či svoje ruky dezinfikujú správne. Naučiť sa mohli správnu techniku pre dôkladnú dezinfekciu rúk a na svoje ďalšie otázky k hygiene rúk, nájsť odpoveď u vyškoleného personálu.
„Som rád, že aj formou takýchto projektov dokážeme zvýšiť povedomie o hygienických návykoch medzi ľuďmi a prispejeme k osvete, ktorej snahou je eliminovať nebezpečenstvo nákazy a chrániť to najcennejšie, teda naše zdravie,“ povedal generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács.
U nemocničných pacientov je riziko nákazy vyššie a nebezpečnejšie, ako u zdravého človeka. V dôsledku ochorenia alebo invazívnych zákrokov, ktoré podstúpili, majú zníženú imunitu. Najviac ohrození sú pacienti operačných oddelení, jednotky intenzívnej starostlivosti a intenzívnej medicíny. Vďaka správnej hygiene rúk môžeme ochrániť pred nákazou nielen seba, ale aj svoje okolie.
 
20180503_080209

20180503_080248