Svetový deň obličiek

oblicky
Obrázok ku správe: Svetový deň obličiek
Zdravé obličky plnia v našom organizme životne dôležité funkcie. Každých 10 minút prefiltrujú približne 5 litrov krvi u dospelého človeka, čím zbavujú naše telo toxických látok, ďalej regulujú množstvo vody v našom organizme, ovplyvňujú krvotvorbu, regulujú krvný tlak a tak prispievajú k celkovej stabilite a rovnováhe nášho tela.

 

Pri príležitosti Svetového dňa obličiek hovoríme o našom unikátnom pracovisku v Nemocnici akad. L. Dérera – Urologická klinika LF UK, SZU a UNB s Centrom pre transplantácie obličiek, ktoré zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacientov so všetkými druhmi obličkových chorôb. Či už ide o nádorové ochorenia, litiázu, akútne, či chronické ochorenie obličiek, akútne, chronické a nešpecifické zápalové choroby obličiek a autoimúnne choroby s postihnutím obličiek.  Od roku 1972 bez akejkoľvek prestávky zabezpečuje Urologická klinika liečbu transplantáciou obličky a to od žijúcich rovnako tak aj od nežijúcich darcov obličiek. Na klinike pracuje špičkový tím urológov a nefrológov, ktorý realizuje všetky diagnostické procedúry urológie a nefrológie vrátane biopsie obličiek, ako aj biopsie transplantovanej obličky a tiež následnú liečbu diagnostikovanej choroby. Klinika zabezpečuje aj ambulantnú urologickú starostlivosť, výkony jednodňovej chirurgie so zameranim na urologické ochorenia, ambulantnú nefrologickú starostlivosť vrátane dispenzarizácie pacientov po transplantácii obličky a konzultačné vyšetrenia pacientov pred zaradením na čakaciu listinu na transplantáciu obličky.

Vďaka kvalitnej práci našich lekárov i sestier vyhľadávajú urologické služby na klinike pacienti z celého Slovenska.