Traumatologická ambulancia II.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 105/2

Lekári:

MUDr. Ján Ožváth, MUDr. Igor Kántor, Prof. MUDr. Juraj Látal, CSc., MUDr. Michal Magala, PhD., MUDr. Tomáš Doležal, MUDr. Daniel Knapp, MHA.,
MUDr. Agáta Szabóová

Sestrička:

Viera Mináriková

Tel.č:

02/ 59 54 2464