Traumatologická ambulancia II.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 105/2

Lekári:

MUDr. Ján Ožváth, MUDr. Igor Kántor, prof. MUDr. Juraj Látal, CSc., MUDr. Michal Magala, PhD., MUDr. Pavel Sýkora, MUDr. Jana Feldinszká, MUDr. Mário Malina, MUDr. Michal Gurka, MUDr. Agáta Szabóová, MUDr. Roman Váhovský

Sestrička:

Viera Mináriková

Tel.č:

02/ 59 54 2464