UNB dostala nový špičkový prístroj pre mimotelový obeh

titulná foto
Obrázok ku správe: UNB dostala nový špičkový prístroj pre mimotelový obeh
I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB (UNB) je vďaka spoločnosti Slovnaft vybavená novým zariadením CardioHelp System. Prístroj pre mimotelový obeh bude slúžiť pacientom so závažným respiračným zlyhaním, ale rovnako bude slúžiť aj pacientom pred transplantáciou pľúc, či počas hrudníkových operačných výkonov.
„Som veľmi vďačná za takúto pomoc najmä v mene pacientov, ktorým tento prístroj poslúži najviac. I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB je jediným pracoviskom v rámci univerzitných nemocníc na Slovensku, ktoré týmto prístrojom bude disponovať, čo mňa a rovnako tak aj našich lekárov veľmi teší, pretože aj týmto spôsobom môžeme zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti našim pacientom,“ povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.
Prístroj prevádzkuje, riadi a monitoruje mimotelový obeh. Slúži na odvedenie krvi pacienta mimo tela počas chirurgického zákroku, pričom krv sa po zákroku vracia späť do tela pacienta.
Špecializovaný prístroj je možné využiť aj na oxygenoterapiu a tiež v indikovaných prípadoch, keď zlyhá metóda ventilácie pľúc. Jeho hodnota je 83 tisíc eur.
„Tento špecializovaný prístroj pre mimotelový obeh je pre našu kliniku veľkým prínosom. Dokáže pomôcť pacientom so závažným respiračným zlyhaním, ocenia ho aj naši kolegovia počas operačných výkonov na Klinike hrudníkovej chirurgie a nápomocný môže byť aj v niektorých prípadoch transplantácie pľúc. Široké využitie tohto prístroja je veľkou pomocou pre rozličné spektrum respiračných diagnóz,“ povedal MUDr. Aktham Yaghi, primár I. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB.
CardioHelp system je ojedinelý prístroj, ktorým okrem ústavov srdcových a cievnych chorôb nedisponuje žiadna fakultná nemocnica na Slovensku. Toto zariadenie míľovými krokmi posúva úroveň intenzívnej medicíny v sieti fakultných nemocníc v Bratislave.
“Našim cieľom je podporiť fakultnú nemocnicu v oblasti starostlivosti o pacientov so závažným respiračným zlyhaním, ťažkými popáleninami dýchacích ciest a otvoriť nové možnosti v oblasti programu transplantácie pľúc na Slovensku,“ uviedol Gabriel Szabó, CEO SLOVNAFT, a.s.
Vysoko špecializované prístrojové vybavenia, ktoré dokáže poskytnúť kvalitné vyšetrenie a spĺňa náročné požiadavky modernej starostlivosti o zdravie sú tiež súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava. Za posledný rok sa zrealizovalo niekoľko verejných súťaží na nákup prístrojového vybavenia. UNB dlhodobo potrebovala obnovu CT prístrojov, ktoré boli centrálne vyobstarávané Ministerstvom zdravotníctva. Do nemocníc boli dodané aj monitory vitálnych funkcií a inkubátory.
Ďalej sú to RTG prístroje a C ramená, operačné stoly, sonograf a mnohé ďalšie. Ministerstvo zdravotníctva, verejným obstarávaním zabezpečilo nové lôžka.


prístroj pre mimotelový obeh322