Univerzitná nemocnica Bratislava otvorila svoju prvú verejnú lekáreň

titulná foto
Obrázok ku správe: Univerzitná nemocnica Bratislava otvorila svoju prvú verejnú lekáreň
V priestoroch Nemocnice akademika L. Dérera spustila svoju prevádzku, prvá verejná lekáreň Univerzitnej nemocnice Bratislava. Pacientom a návštevníkom nemocnice bude slúžiť v pracovné dni od 7:30 do 16:30 hod. Ide o rozšírenie existujúcej nemocničnej lekárne o nové oddelenie – oddelenie výdaja pre verejnosť.
Pracovisko výdajne liekov pre verejnosť bolo zriadené po vypovedaní nájomného vzťahu nemocnice s bývalým nájomcom verejnej lekárne na základe plnenia Príkazu ministra zdravotníctva, ktorým nariadil nemocniciam v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR nepredlžovať a nevytvárať nájomné vzťahy verejných lekární.
Pracovisko lekárne má v súčasnosti otvorené tri výdajné miesta, ktoré UNB plánuje rozšíriť o štvrté miesto, navyše sa priestory lekárne budú v letných mesiacoch modernizovať.
„Našou snahou je skvalitniť služby pacientom, ktorí nemocnicu navštívia a zároveň získať dodatočné finančné prostriedky pre nemocnicu, ktoré investujeme naspäť do poskytovania zdravotnej starostlivosti, či už do nákupu liekov, špeciálneho zdravotného materiálu, alebo do materiálno-technického a prístrojového vybavenia,“ povedal Juraj Kovács, generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava. Dodal, že UNB plánuje otvoriť verejné lekárne aj na svojich ďalších pracoviskách v Ružinove, Petržalke a v Nemocnici Staré Mesto.
Verejná lekáreň UNB v Nemocnici akademika L. Dérera ponúka širokú dostupnosť registrovaných a individuálne pripravovaných liekov, doplnkového sortimentu a tiež možnosť poradenstva a klinických  konzultácií pre skvalitnenie informovanosti o užívaných liekoch.


titulná foto

DSC_1018

DSC_0953

DSC_0943 - kópia - kópia

DSC_0017 - kópia - kópia