V Univerzitnej nemocnici Bratislava bude pomáhať 100 študentov

Kramare studenti
Obrázok ku správe: V Univerzitnej nemocnici Bratislava bude pomáhať 100 študentov

Do Univerzitnej nemocnice Bratislava, dnes nastúpilo 100 študentov prvého ročníka Inštitútu Fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany, ktorí budú počas praxe pomáhať pacientom so základnou rehabilitačnou starostlivosťou. 50 študentov bude svoju prax vykonávať na jednotlivých klinikách a oddeleniach v nemocnici na Kramároch a rovnaký počet študentov bude pôsobiť v nemocnici Staré Mesto.

„Takáto spolupráca je pre našu nemocnicu veľkým prínosom, ktorú ocenia najmä naši pacienti. Naša nemocnica aj týmto spôsobom realizuje edukáciu budúcich zdravotníkov“, povedal generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, Juraj Kovács. Na záver sa generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács poďakoval vedúcej Odboru nelekárskych zdravotníckych činností Patrícii Švantner, ktorá spoluprácu sprostredkovala. Prax študentov je zameraná na manipuláciu s pacientom, antidekubitárne polohovanie, vysadzovanie, vertikalizáciu pacienta, nácvik postoja a chôdze, nácvik denných činností - základná hygiena, jedenie a pitie.

Som veľmi rád, že nemocnica Kramáre je súčasťou tohto projektu a verím, že pomoc bude vzájomne hodnotená veľmi pozitívne a predovšetkým bude viesť k spokojnosti pacientov“, dodal námestník pre zdravotnú starostlivosť Alexander Mayer.

kramare studenti 2