Vitreoretinálna ambulancia a ambulancia laserovej liečby

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Očná klinika SZU a UNB, 7. poschodie, č. dv. 13

Lekári:

Pondelok: MUDr. Struhárová Katarína, PhD., MBA
Utorok: MUDr. Štúrová Lucia
Streda: doc. MUDr. Černák Martin, PhD. /MUDr. Piovarči Kubánová Zuzana
Štvrtok: doc. MUDr. Černák Martin, PhD./MUDr. Líšková Petra
Piatok: MUDr. Jamrichová Zuzana /doc. MUDr. Kolář Petr, PhD.

Sestrička:

Viera Belovičová

Tel.č:

02/ 68 67 2821
Prestávka: 12.00 - 12.30
 
Objednávanie pacientov: 7:30-8:00 hod, 13:30-14:30 hod