Zrekonštruované priestory II. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava dnes navštívila Rada riaditeľov UNB

titulná foto
Obrázok ku správe: Zrekonštruované priestory II. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava dnes navštívila Rada riaditeľov UNB
Rada riaditeľov Univerzitnej nemocnice Bratislava navštívila priestory II. Neurologickej kliniky LF UK a UNB. Spolu s prednostom kliniky prof. MUDr. Petrom Valkovičom, PhD. si prezreli novo-zrekonštruované priestory, ktoré sú vybavené infúznými stacionármi na ambulantné podanie liečby pri bolestiach chrbtice, ochoreniach chrbtice a pohybového aparátu.

„Vybudovanie nového pracoviska  bolo skutočne žiaduce, som veľmi rád, že sa to podarilo zrealizovať v pomerne krátkom čase a aj vďaka veľkej zainteresovanosti pána profesora Valkoviča, ktorý sa o vybudovanie týchto priestorov osobne zaslúžil. Verím, že zmodernizované priestory v kombinácii s prácou našich lekárov, sestričiek a zdravotníckeho personálu dokážu ešte viac zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a zvýšiť komfort pacientov,“ povedal generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács.

V rámci zdravotnej starostlivosti pracovisko zabezpečuje kompletné spektrum odboru neurológie. Poskytuje jednak základnú a špecializovanú neurologickú starostlivosť v rámci svojho spádového územia, jednak špecializované a konziliárne nadstavbové služby pre neurologické pracoviská z celého Slovenska. 

„Zrenovované priestory prinesú významné skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, zvýši sa pohodlie nielen pre pacientov ale aj pre personál, ktorý denne pracuje na náročnom pracovisku,“ dodal Tomáš Heger, medicínsky riaditeľ UNB.
 

titulná foto

IMG_0342

IMG_0335

3cc9c509-ccda-4a94-bde1-af560eada420