Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1. poschodie, č. dv. 106

Lekári:

lekári sa striedajú

Sestrička:

Silvia Schreková

Tel.č:

02/ 68 67 3025