Hepatologická ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

Suterén Pavilónu CH, č. dverí 11

Lekári:

MUDr. Milan Vyskočil, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/ 572 90 673