Urologická ambulancia II.

I.posch. nemocničná poliklinika č.d. 129

Lekári:

MUDr.Robert Šetina, MUDr.Milan Maľa, MUDr.Robert Valkov,

Sestrička:

Timea

Tel.č:

02/48234276
punkcie prostaty denne 12.00 - 14.00 podľa objednania