Oftalmologická klinická ambulancia

prízemie nemocničnej polikliniky č.d.41

Lekári:

MUDr.Katarína Sitárová

Sestrička:

Kamenická Alena

Tel.č: