Centrálne prijímacie oddelenie

Oddelenie centrálneho príjmu je súčasťou ústavnej zdravotnej starostlivosti, zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu špecializovaných pracovísk, ktoré sa v Nemocnici akad. L. Dérera nachádzajú. Všetka práca je koordinovaná tak, aby sa pacientovi poskytla najrýchlejšia a najkvalitnejšia odborná pomoc. Tím lekárov, zdravotných sestier a sanitárov centrálneho príjmu v spolupráci s externistami a konziliárnymi lekármi UNB riešia život ohrozujúce stavy a diferenciálnu diagnostiku všetkých pacientov, ktorí sa na centrálny príjem dostavia sami pri náhle zhoršenom stave alebo záchranným systémom.

K diferenciálnej diagnostike zdravotného stavu máme denne k dispozícii EKG, RTG, USG a CT, vrátane laboratórnych vyšetrení ako aj možnosť toxikologického vyšetrenia.
V spolupráci so špecialistami sa snažíme, aby bola pacientovi poskytnutá najrýchlejšia a najkvalitnejšia odborná pomoc . Ošetrený pacient je buď prijatý na kliniku alebo odosielaný s odporúčaniami domov.
Nevyšetrujeme stavy vyžadujúce očné, ušné, krčné, psychiatrické vyšetrenie ako aj popáleniny, TBC a pľúcne ochorenia, nakoľko v nemocnici nemáme príslušných špecialistov.
Oddelenie centrálneho príjmu zároveň prijíma polytraumatických pacientov, predovšetkým úrazy hlavy, chrbtice, ale samozrejme aj úrazy končatín, hrudníka a brucha.
Priemerný počet pacientov vyšetrených na centrálnom príjme je cca. 3000/mesiac. Pracovníci denne vykonávajú diagnostiku, liečbu, ošetrovanie a rozhodnutie o príjme pacienta. Práca na centrálnom príjme si vyžaduje rýchlu flexibilitu, vysokú odbornosť, zručnosť, odolnosť voči stresu a empatiu k pacientom.

Oddelenie centrálneho príjmu poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť pacientom od vzniku Nemocnice akad. L. Dérera v roku 1968. Prvým primárom oddelenia bol MUDr. Balgha, T., neskor MUDr. Schiller, T. a MUDr Smyk, D. Od roku 1993 oddelenie vedie MUDr. Kukučková D. Pod jej vedením v roku 1994 oddelenie centrálneho príjmu prešlo komplexnou rekonštrukciou, kedy sa vybudovala najmä jej urgentná časť, rozdelená na dve hlavné ambulancie a to internú a úrazovú. Súčasťou je gynekologická a urologická vyšetrovňa, dve infúzne lôžka a RTG priestory.


 

Ambulancie:
 Ambulanciami centrálneho príjmu je zabezpečená 24-hodinová dostupnosť zdravotnej starostlivosti zameraná predovšetkým na poskytovanie neodkladnej zdravotnej pomoci s spolupráci so záchranným systémom. 
Cestou internej ambulancie sa realizuje rýchla diferenciálna diagnostika nielen internistických ochorení, ale aj ochorení urologických, chirurgických, gynekologických, neurologických a neurochirurgických. Na ambulancii pracujú stabilní lekári centrálneho príjmu v spolupráci s externistami, lekármi v špecializačnej príprave a konziliárnymi lekármi jednotlivých špecializovaných kliník. 
Úrazová ambulancia poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť pacientom s úrazmi hlavy, chrbtice, končatín, ale aj brucha a hrudníka. Vďaka vysokej odbornosti personálu zabezpečovaného pracovníkmi z kliniky úrazovej chirurgie dokáže prijímať polytraumy. Špecifickou je spolupráca s neurochirurgickou klinikou, preto sa špecializuje najmä na úrazy hlavy a chrbtice. 
 
Interná ambulancia 1
Interná ambulancia 2
Úrazová ambulancia 1
Úrazová ambulancia 2
Gynekologická vyšetrovňa
Urologická vyšetrovňa
Miestnosť na sádrovanie
RTG pracovisko
Prijímacia kancelária
Miestnosť na podávanie infúzií
 
Centrálne prijímacie oddelenie
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
Bratislava
833 05

-2. poschodie

02/59542 754 – interná ambulancia
02/59542 350 - úrazová ambulancia
02/59542 899 – prijímacia kancelária

02/59542 709 - primár
02/59542 352 – vrchná sestra
späť