Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť klinikám, oddeleniam a ambulanciám Nemocnice akad. L. Dérera. Od začiatku jej fungovania je zároveň aj výučbovou základňou Ústavu Farmácie LF Slovenskej zdravotníckej univerzity. Od začiatku existencie lekárne (rok 1967) v nej pôsobila mnoho významných osobností slovenskej farmácie.
• zabezpečuje a uchováva lieky, laboratórne diagnostiká, zdravotnícke pomôcky a dezinfekčné prípravky,
• vydáva lieky, laboratórne diagnostiká, zdravotnícke pomôcky a dezinfekčné prípravky na objednávky kliník, oddelení a ambulancií,
• vykonáva individuálnu prípravu liekov a ich kontrolu,
• vykonáva prípravu totálnej parenterálnej výživy (TPN) podľa individuálnych potrieb pacientov,
• vykonáva informačnú a konzultačnú činnosť pre kliniky, oddelenia a ambulancie o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
• vedie predpísanú dokumentáciu,
• spolupracuje pri tvorbe Liekového formulára UNB,
• vykonáva kontrolu uchovávania liekov a zdravotníckych pomôcok na oddeleniach/klinikách,
• zabezpečuje prax poslucháčov Farmaceutickej fakulty UK a študentov Strednej zdravotníckej školy - odbor farmaceutický laborant,
• uchováva a vydáva vzorky na klinické skúšania liekov.

Oddelenia 
• oddelenie klinickej farmácie,
• oddelenie prípravy liekov,
• oddelenie kontroly liekov,
• oddelenie manažmentu a ekonomiky,
• oddelenie zdravotníckych pomôcok.
Nemocničná lekáreň
nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
Bratislava
833 05
02/5954 2613, -4462

lekaren@kr.unb.sk
02/5954 2516 (fax)
späť