Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň je neoddeliteľnou súčasťou UNB Nemocnice Staré Mesto. Poskytuje lekárenskú starostlivosť klinikám, oddeleniam a ambulanciám. UNB, predtým Krajinská nemocnica, Štátna nemocnica a Fakultná nemocnica bola postavená v roku 1864 s pôvodnou kapacitou 250 lôžok. Vtedy patrila k popredným nemocniciam v celouhorskom meradle.
Prvá zmienka o nemocničnej lekárni je z roku 1924. Patrila k najstarším lekárňam na Slovensku. V roku 1925 bola v areáli nemocnica postavená veľká 3-poschodová budova, v ktorej zriadili ústavnú lekáreň. Tá s malými obmenami funguje dodnes.


Činnosť:

• Zabezpečuje a uchováva lieky, laboratórne diagnostiká a zdravotnícke pomôcky pre potreby nemocnice.
• Vydáva lieky, zdravotnícke pomôcky a diagnostiká klinikám a oddeleniam.
• Poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť o liekoch.
• Vedie predpísanú dokumentáciu.
• Spolupracuje pri tvorbe liekového formulára.
• Spolupracuje pri činnosti Komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, Komisie pre racionálnu antiinfekčnú a antibiotickú politiku, Komisie pre nozokomiálne nákazy.
• Spolupracuje s klinikami pri klinickom skúšaní liekov - skladovanie, evidencia, vydávanie klinikám.
• Vykonáva kontrolu uchovávania a exspirácie liekov na klinikách a oddeleniach.
• Vykonáva kontrolu evidencie a exspirácie omamných a psychotropných látok na klinikách a oddeleniach.
• Uskladňuje a ochraňuje lieky a zdravotnícke pomôcky zo Štátnych hmotných rezerv.
• Sleduje farmakoekonomiku na klinikách a oddeleniach.
• Vykazuje „A“ lieky a OH zdravotnícke pomôcky.
• Zabezpečuje výučbu študentov farmácie a Strednej zdravotníckej školy.

Oddelenia:

• Oddelenie klinickej farmácie a výdaja liekov
• Oddelenie zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb
• Oddelenie kontroly, výdaja diagnostík a prípravy skúmadiel
• Oddelenie ekonomiky a manažmentu lekárne


Prevádzkový čas:

Pondelok – piatok 7: 00 – 15: 30

Nemocničná lekáreň

Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
Bratislava
813 69

Pavilón D

02/57 290 357 (vedúci lekárnik)
02/57 290 334 (fax)


02/57 290 744 (vedúca laborantka)
02/57 290 712 (fax)

späť