Hepatologická ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

Suterén, pavilón CH, č. dv. 11

Lekári:

MUDr. Milan Vyskočil, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 673