Oddelenie telovýchovného lekárstva - Funkčná diagnostika - Laboratórium

Nemocnica Staré Mesto

Blok E, zvýšené prízemie

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

Č.d./kl./amb. Deň Lekár Hodiny  
02/57290380 Po – Piat. MUDr.Monika Bartošová 7:30 – 12:00  
      12:00 – 12:30 (obed)