Psychologická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch. poliklinika, č. dv. 133

Lekári:

PhDr. Anna Nagajová, Mgr. Martina Lichnerová Grešová

Sestrička:

Tel.č:

02/ 68 67 2005