Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch. poliklinika, č. dv 108

Lekári:

doc. MUDr. Ján Chabada, CSc., MUDr. Zuzana Vacvalová, MUDr. Jakub Daniš, MUDr. Lucia Ďuračková, MUDr. Eva Korňanová,

Sestrička:

Jarmila Banárová

Tel.č:

02/ 68 67 2443
7.00 – 8.00 odbery biologického materiálu
12.30 – 13.00 obedná prestávka
15.00 – 15.30 upratovanie, dokumentácia