Alergologická a pľúcna amb. KPaF II.LFUK

Nemocnica Ružinov

blok D I. posch.

Lekári:

MUDr. Helena Novosadová, Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.,

Sestrička:

Tel.č:

02/48234817
Ambulancia je dočasne presťahovaná do priestorov suterénu Polikliniky UNB v Ružinove, č.dverí 48/1.