Ambulancia klinickej imunológi a alergológie KPF II. LFUK

Nemocnica Ružinov

Blok D, 1. poschodie nemocničnej polikliniky časť A

Lekári:

Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc., MUDr. Helena Novosadová

Sestrička:

Tel.č:

02/ 48 234 817
Odbery 7.00 - 8.00