Ambulancia liečebno - preventívnej starostlivosti

Nemocnica Staré Mesto

Blok E, prízemie

Lekári:

MUDr.Monika Bartošová, MUDr.Iveta Gašparová,PhD.

Sestrička:

Dagmar Viciánová

Tel.č:

02/57 290 462 (objednávanie pacientov po 10:00 hod.)

Odbery: denne do 9:00 hod, akútne kedykoľvek počas ordinačných hodín

Prestávka: 12.00 - 12.30