ambulancia očnej jednodňovej chirurgie

7.poschodie, monoblok

Lekári:

klinický lekár

Sestrička:

Eva Križanová

Tel.č:

02/482 34 507
Obedňajšia prestávka: 12:30 - 13:00