Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 6

Lekári:

MUDr. Mária Pavelková, MUDr. Ľudovít Divinec, MUDr. Ľubica Pejhovská,

Sestrička:

Jankovičová Alena

Tel.č:

02/ 68 67 2516
Novorodenecká ambulancia