Ambulancia preventívnych a konziliárnych vyšetrení – detašované pracovisko SENEC

Nemocnica Staré Mesto

Národné tréningové centrum SFZ, Senec, prízemie, č. dv. 153

Lekári:

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH.

Sestrička:

Tel.č:

Objednanie pacientov: 0902 937 023