Ambulancia preventívnych a konziliárnych vyšetrení

Nemocnica Staré Mesto

Blok E, prízenie

Lekári:

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH

Sestrička:

Tel.č:

02/57 290 523, 02/57 290 462 (objednanie pacientov)
Odbery: denne do 9:00 hod, akútne kedykoľvek počas ordinačných hodín