Angiochirurgická ambulancia II.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 27

Lekári:

Lekári sa striedajú

Sestrička:

Poláčeková Klaudia

Tel.č:

02/ 68 67 2519

7.30 - 8.30 prijímanie objednaných pacientov 


Objednávanie telefonicky ideálne v čase 13:00-15:00