Angiologická ambulancia I.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 125

Lekári:

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH.

Sestrička:

Mgr. Daniela Hajnalová

Tel.č:

02/ 59 54 2378
odbery od 7: 30 do 8: 30, konziliárne vyšetrenia od 13: 30 do 14: 30
angiologicka@kr.unb.sk
(objednávanie pacientov osobne od 9: 00 – 10 00 alebo telefonicky)

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu odporúčame prísne zvážiť Vašu návštevu v ambulancii.