Biologická liečba. Gastroenterologická ambulancia

Nemocnica Ružinov

suterén (-1 posch.) monobloku , č. dverí 10

Lekári:

Doc.MUDr. Martin Huorka, CSc., Doc.MUDr. Tomáš Koller

Sestrička:

Anna Achbergerová, Valéria Barúsová, Alexandra Garlíková, Zlata Hudecová, Alexandra Kusá, Katarína Lukáčová, Mgr. Stanislava Oravcová, Zlatica Pagačová, Mária Tončková, Valéria Barúsová

Tel.č:

02/ 48 234 905
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár
Prestávka 12.30 - 13.00