Biologická liečba

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Endoskopia 1.posch., č. dv. 108

Lekári:

MUDr. Igor Páv, MUDr. Barbora Norek, PhD.

Sestrička:

Gálfyová Eva

Tel.č:

02/ 68 67 3563