Centrum pre chronické kožné ochorenia

suterén polikliniky

Lekári:

MUDr. Mária Žilínková

Sestrička:

PhDr. Javorcsíková Alena

Tel.č:

02/ 48234 543
Prevádzka denného sanatória je od 07:00 do 17:00.
Pacienti sa na vyšetrenie a liečbu objednávajú telefonicky.