Centrum pre liečbu HIV/AIDS pacientov II

infektologický pavilón, medziposchodie, č. dv. 20

Lekári:

MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD.

Sestrička:

Daniela Jatiová

Tel.č:

02/ 59 54 2919, 59 54 2403
Len objednaní pacienti