Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB

Na Dermatovenerologickej klinike sa nachádza lôžkové oddelenie s 24 lôžkami a špecializované ambulancie. Pracovisko rieši diagnostiku a terapiu všetkých dermatovenerologických diagnóz na lôžkovom oddelení. Špecializované ambulancie sa zameriavajú na alergicko-imunologickú problematiku, kožné choroby z povolania, psoriázu, atopický ekzém, sexuálne prenosné ochorenia, mykotické infekcie, bulózne dermatózy a korektívnu dermatológiu.
Nadštandardným vybavením je laserové pracovisko s CO2 + Erb laserom, IPL + RF - Aurora. Na pracovisku fyzikálnej terapie sa nachádzajú najmodernejšie UVA a UVB žiariče na lokálnu aj celkovú fototerapiu a fotochemoterapiu, lampa Actilite na fotodynamickú terapiu a konfokálny mikroskop.
Pracovisko sa podieľa na výchovno-vzdelávacej činnosti ako výučbová báza Lekárskej fakulty UK a je akreditované ako doškolovacie pracovisko pre postgraduálne štúdium.

Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB
Mickiewiczova 13
Bratislava
813 69

Blok CH, II. posch.
sekretariát kliniky: 02/ 57290 827
fax: 02/ 57290 534

prednosta kliniky:  02/57290 270
maria.simaljakova@sm.unb.sk

lôžková časť:
02/57290 271, 02/57290 501

Kožná pohotovosť: II. posch., blok CH (vrámci kliniky), funguje v čase od 15:30 do 7:00; cez víkendy a sviatky počas celého dňa

späť