Dermatovenerologická, konziliárna ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch. poliklinika, č. dv. 105

Lekári:

MUDr. Benedikta Bútorová

Sestrička:

Silvia Schlerová

Tel.č:

02/ 68 67 3510