Doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.

„Najväčšou odmenou pre lekára je spokojný pacient.“
Obrázok osobnosti: Doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.


 

 
Osobné údaje
- narodený 22. mája 1957 v Bratislave
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1976 gymnázium J. Hronca, Bratislava, maturita
1981 ukončenie LF UK, odbor stomatológia
1985 1. atestácia zo stomatológie
1991 nadstavbová atestácia zo stomatochirurgie
2003 PhD.  na tému Artroskopia temporomandibulárneho kĺbu
2011 Doc. – habilitácia na tému Chirurgická liečba čeľustno-ortopedických anomálií
 
Profesijné zameranie
- ústna, čeľustná a tvárová chirurgia
Zamestnanie a odborná činnosť
1981 -   doteraz II. stomatologická klinika LF UK, Mickiewiczova 13,  Ba, teraz Klinika ústnej, 
čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, UNB
2005 - 2009 zástupca prednostu Kliniky
2009 – doteraz prednosta Kliniky
 
Členstvo
Zakladajúci člen Európskej spoločnosti chirurgov temporomandibulárného kĺbu (ESTMJS)
Člen Medzinárodnej asociácie maxilofacialnych chirurgov ( IAOMS).
Vedecký sekretár Spoločnosti maxilofaciálnej chirurgie Slovenska SLS
Člen redakčnej rady časopisu SKZL „Stomatológ“
 
Iné
Vyznamenania:
Držiteľ bronzovej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS)
Držiteľ striebornej medaily LF UK Bratislava
 
Stručná charakteristika výsledkov liečebno-preventívnej a vedeckej činnosti.
V roku 1990 som zaviedol  artroskopiu, ako diagnosticko-terapeutickú metódu do komplexnej liečby ochorení temporomandibulárneho kĺbu, prvé pracovisko v bývalom Československu. V súčasnosti spolupracujem s Klinikou maxilofacialnej chirurgie v AKH vo Viedni - prof. G. Undt. 
V roku 1990 som zaviedol na našom pracovisku používanie miniplatní a skrutiek v traumatológii a ortognátnej chirurgii na fixáciu fragmentov z intraorálneho prístupu. Využitie nového systému osteosyntézy umožňuje vykonávať väčšinu chirurgických výkonov z intraorálneho prístupu, pri ktorých  nie je potrebná dlhodobá medzičeľustná fixácia, a tak pacient môže byť omnoho rýchlejšie zaradený do normálneho života. .
V roku 2000 som zaviedol metódu distrakčnej osteogenézy do komplexnej  chirurgickej  liečby  vrodených a získaných deformácií skeletu tváre vrátane porázštepových deformácií. Sme prvé a jediné pracovisko na Slovensku, ktoré túto metódu štandardne využíva. Mám veľmi dobrú spoluprácu s Klinikou maxilofacialnej chirugie v AKH vo Viedni – prof. G. Milessi. Počas študijného pobytu v Juhoafrickej republike (Johanesburg) som nadviazal spoluprácu s prof .J. Reynekem v liečbe čeľustno-ortopedických anomálií (téma mojej habilitačnej práce),  konkrétne v chirurgickej liečbe retrooklúzií a otvoreného zhryzu.
V roku 2005, v spolupráci s pracoviskom ORL v Nemocnici na Homolce , som vykonal prvú totálnu náhradu  temporomandibulárneho kĺbu, v tejto problematike naďalej spolupracujem s kolegami z Prahy, ale aj s Klinikou maxilofacialnej chirugie v Turíne- prof. S. Berrone. Naša klinika je prvé a jediné pracovisko na Slovensku, ktoré rieši komplexne problematiku ochorení temporomandibulárneho kĺbu vrátane finálneho riešenia pomocou totálnej náhrady kĺbu.
V roku 2006 som rozšíril využitie endoskopie v maxilofaciálnej oblasti v nadväznosti na artroskopiu temporomandibulárneho kĺbu (TMK).  Sialoendoskopiu ako mini-invazívnu metódu v liečbe sialoadenitidy a sialolitiazy,   a endoskopicky asistovaný intraorálny spôsob chirurgickej liečby zlomenín artikulačného výbežku sánky ako prvé pracovisko na Slovensku aj v Českej republike.
V roku 2007 som urobil prvú rekonštrukciu tváre u pacientky s hemifacialnou atrofiou pomocou individuálne zhotovenej náhrady temporomandibulárneho kĺbu, zygomatického oblúka a zygomatickej kosti. Rekonštrukcia bola výsledkom úzkej spolupráce s americkou firmou „Biomet“, ktorá na základe 3D CT rekonštrukcie vyrobila model skeletu tváre spoločne aj s vlastnou  náhradou. V súčasnosti  máme už viac úspešných podobných výkonov a pripravujeme ďalších  pacientov. Mám veľmi dobrú spoluprácu s Klinikou maxilofacialnej chirurgie v USA ,v Jacksonville na Floride- prof. B. Dolvick.
Spomenuté  oblasti na našom pracovisku rozvíjame v súlade s pokrokom a rozvojom nášho odboru  na európskej úrovni.  Na našom pracovisku dosahujeme porovnateľné výsledky, ktoré prezentujem a konfrontujem na medzinárodných vedeckých sympóziách  a počas  návštev  kolegov na zahraničných pracoviskách. Navštevujem nemocnicu AKH vo Viedni, Kliniku maxilofacialnej chirurgie, kde mám možnosť spolupracovať pri zaujímavých výkonoch z ortognátnej chirurgie a liečbe ochorení temporomandibulárneho kĺbu po boku prof. G.Undta a prof. G. Millesi.
Na základe mojej dlhodobej medzinárodnej aktivity v problematike komplexného prístupu v liečbe ochorení temporomandibulárného kĺbu som bol pozvaný na zakladajúce sympózium  Európskej  spoločnosti chirurgov temporomandibulárneho kĺbu (ESTMJS) ako zakladajúci člen. Podujatie sa uskutočnilo 18.4.2009 v Ríme. Členstvo v tejto spoločnosti umožňuje veľmi dobrú a priamu medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností v danej oblasti. Na zakladajúcom stretnutí som prezentoval vlastné skúsenosti a výsledky z oblasti chirurgickej liečby ochorení temporomandibulárného kĺbu. Spoločnosť ESTMJS organizuje každoročne v inom štáte odborné sympózia, na ktorých sa pravidelne aktívne zúčastňujem.
 
Som autorom a spoluautorom nasledujúcich  monografií:
D. Hirjak, V. Machoň: Traumatológia skeletu tváre, Slovensko 2013
 V. Machoň a kol. Léčba onemocnení čelistního kloubu, Grada 2008
Machoň, Hirjak : Manuál k miniinvazívní léčbe čelistního kloubu, Stomateam  2009
V. Machoň, D. Hirjak: Atlas anemocnení čelistního kloubu,  t.č. v tlači
 
Prispel som  napísaním kapitol do nasledujúcich kníh:
Ďuriš, Hulín, Bernadič.: Princípy internej medicíny, SAP, Bratislava 2001,
 kapitola „ Ochorenia dutiny ústnej“ (972-978)
S. Haruštiak, P. Kothaj, J. Pecháň, J. Vajó, J. Siman:  Špecialna chirurgia II. (3 kapitoly, 449-451, 478-481, 482-485)   
 
Publikačná činnosť:
Spolu 110 záznamov, 47 citácií – 17 v zahraničných karentovaných časopisoch
 
Zahraničné študijné pobyty:
1990  2- mesačný pobyt v USA,  New York, Albert Einstein College, Montefiori Hospital, Klinika maxilofaciálnej chirurgie – prof. S.Eisig
1993  1- mesačný pobyt v USA,New York rovnaké pracovisko ako v roku 1990 – prof.S.Eisig
1996  Švajčiarsko, Zurich,  1 týždeň na Klinike maxilofaciálnej chirurgie – prof. H.Sailer
1999 Holansko, Amsterdam, 1 týždeň na Klinike maxilofaciálnej chirurgie – prof.B.Tuinzing
2006 Taliansko, Turín, 2 týždne na Klinike maxilofacialnej chirurgie – prof. S.Berrone
2009  Juhoafrická republika, Johanesburg, 2 týždne na Klinike maxilofaciálnej chirurgie,   Centrum Ortognátnej chirurgie- prof. J. Reyneke
 
Účasť na vzdelávacích kurzoch:
1990 USA,  Boston, Harvard Medical School, 3-dňový seminár „ Chirurgia maxilofaciálneho skeletu“.
1990 Belgicko, Brusel, 2-dňový kurz „Artroskopia temporomandibulárneho kĺbu“
1993 USA, New York, 2-dňový kurz  „Dentálna implantológia“
1994 Holansko, Groningen, 3-dňový seminár „Chirurgia temporomandibulárneho kĺbu“
1995 USA, New York, 2-dňový kurz „Dentálna implantológia a protetická rehabilitácia“
2000 Rakúsko, Graz, 2-dňový kurz „Ortognátna chirurgia“
2001 Nemecko, Erlangen, 3-dňový kurz „Distrakčná osteogenéza a ortognátna chirurgia“ 
2002 Nemecko, Hannover, 3-dňový kurz „AO systémy v traumatológii tvárového skeletu“
2003 Rakúsko, Viedeň,  3-dňový kurz „Artroskopia temporomandibulárneho kĺbu“
2005 Nemecko, Frankfurt, 2-dňový seminár „Totálna náhrada temporomandibulárneho kĺbu“
2005 Rakúsko, Viedeň, 2-dňový kurz  „Endoskopia v maxilofacialnej chirurgii“
2006 Rakúsko, Viedeň, 4-dňový kurz „Chirurgická liečba ochorení temporomandibulárného kĺbu“
2007 Veľká Británia, Birmingham, 2-dňový seminár „Totálna náhrada temporomandibulárneho kĺbu“
2007 USA, Jacksonville, 2-dňový seminár „Ortognátna chirurgia“
2008 USA, Whashington, 2-dňový seminár „Vybrané témy z ortognátnej chirurgie“     
2008 Rakúsko, Viedeň, 2-dňový seminár „ Ortognátna chirurgia“
2008  Česká republika, Praha, 2-dňový kurz „Totálna náhrada temporomandibulárného kĺbu- komplikácie“ aktívna účasť (pozvaný prednášajúci)
 2009 Dánsko, Kodaň, Sympózium „Temporomandibulárny kĺb“
 2011 USA, Jacksonville, vzdelávací kurz „Interdisciplinárny prístup v kraniomaxilofaciálnej traumatológii“
 2011 USA, Jacksonville, vzdelávací kurz „Pokroky v ortognátnej chirurgii“
2011 USA, Jacksonville,  praktický vzdelávací kurz „Mikrovaskulárna chirurgia“
2013 USA, Jacksonville, „Master class“ kurz v Ortognátnej chirurgii
 
Účasť na medzinárodných kongresoch:
1995 Švajčiarsko, Zurich, Kongres európskej asociácie maxilofacialnej chirurgie
1999 USA, Washington, Kongres medzinárodnej  asociacie maxilofacialnej chirurgie
2002 Nemecko, Munster, Európsky kongres maxilofacialnej chirurgie - aktívna účasť
2004  Maďarsko, Budapešť, Medzinárodný kongres maxilofacialnej chirurgie - aktívna účasť
2005 Rakúsko, Viedeň, Kongres medzinárodnej asociácie maxilofacialnej chirurgie - aktívna účasť
2006 Španielsko, Barcelona, Európsky kongres maxilofacialnej chirurgie
2007 India, Bangalore, Kongres medzinárodnej asociácie maxilofacialnej chirurgie -  aktívna účasť
2008 Taliansko, Bologna, Kongres európskej asociacie maxilofacialnej chirurgie- aktívna účasť. 
2009 Taliansko, Rím, Zakladajúce sympózium Európskej spoločnosti chirurgie temporomandibulárného kĺbu (TMK) zakladajúci člen – aktívna účasť 
2009 Čína, Šanghai, Kongres medzinárodnej asociacie maxilofacialnej chirurgie – aktívna účasť
2011 Chile, Santiago, Kongres medzinárodnej asociácie maxilofaciálnej chirurgie- pasívna účasť                                 
2012 Holandsko, Groningen, pravidelné sympózium Európskej spoločnosti chirurgie TMK- aktívna účasť.
 2013 USA, Chicago, Am.spoločnosť Reumatológie a ortopédie- aktívna účasť
2013 Anglicko, Oxford, pravidelné sympózium Európskej spoločnosti chirurgie TMK,     aktívna účasť
 2013 Španielsko, Barcelona, Kongres medzinárodnej asociácie maxilofaciálnej chirurgie- aktívna účasť 
2014 USA, Chicago, spoločné sympózium AATMJS a ESTMJS - pasívna účasť