Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

„Pohyb je život.“
Obrázok osobnosti: Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.


Zástupca prednostku Kliniky hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Hlavný odborník MZ SR pre hematológiu a transplantáciu krvotvorných buniek
 
 
Osobné údaje
- Narodený  14. 11. 1951

Vzdelanie a kvalifikácia
1975 ukončenie štúdia na LFUK Bratislava
1979 atestácia I. stupňa, vnútorné lekárstvo
1982 atestácia v odbore hematológia a transfuziológia
1991 kandidát vied,  téma dizertácie: Ferokinetika
2000 docent MU Brno

Profesijné zameranie
- hematológia, transfúziológia, transplantácia krvotvorných buniek
Zamestnanie a odborná činnosť
1975 – doteraz Klinika hematológie a transfuziológie, UNB
1983-1985 hematológ - konzultant vo všeobecnej nemocnici v Misurate, Líbya 
1988-1990 vedúci Jednotky intenzívnej hematologickej starostlivosti a centra pre transplantáciu kostnej drene (CIBMTR 282; EBMT CIC 610)
1990-2003 vedúci Oddelenia klinickej hematológie KHaT FN 
2000-2013 prednosta KHaT LF UK a UNB
2013-doteraz zástupca prednostu KHaT LF UK a UNB
2007-doteraz hlavný odborník MZ SR pre hematológiu a od 2012 aj pre transplantáciu krvotvorných buniek
 
Členstvo
člen výboru Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS
člen Americká hematologická spoločnosť (ASH)
Európska hematologická asociácia (EHA)
Európska skupina pre transplantáciu krvotvorných buniek (EBMT)
Leukemická skupina EORTC (LG-EORTC)
 
Iné
Študijné pobyty:
1989 AKH (Vienna) u prof. Hinterberger and prof. Lechner
1990 Dept. of Haematology (Brussels) u prof. Ferrant a Transplant centre (Leuven) u  prof. Boogaerts 1997 Hammersmith hospital London u prof. Goldman
1998 FHCRC Seattle - Clinical department u prof. Deeg
 
Počet publikácií:
v medzinárodných/ zahraničných časopisoch: 35
v domácich časopisoch: 81
Počet doktorandov: 10 
Granty/ klinické štúdie v riešení: 5