Doliečovacie oddelenie

     Z hľadiska prevádzky tvorí Doliečovacie oddelenie a Geriatrická JIS jeden komplex aj jeden primariát. Ide však o dve ošetrovacie jednotky

     JIS (spočiatku pre vekovú kategóriu od 18 rokov vyššie) bola založená ako samostatné oddelenie (OIS) v r. 1974. Bola prvým pracoviskom vo vtedajšom Československu, ktoré riešilo samostatne manažment pacientov s respiračnou insuficienciou. Od 1.3. 2006 sa vytvorilo komplexné pracovisko so 4 lôžkami JIS pre geriatrických pacientov. Na Geriatrickej JIS sú hospitalizovaní pacienti vo veku 65 rokov a viac s akútnymi, život ohrozujúcimi stavmi. Ročne odlieči cca 125 pacientov.

     Doliečovacie oddelenie vzniklo 1.3.2006 delimitáciou 20 doliečovacích lôžok z Nemocnice sv. Cyrila a Metoda. Poskytuje lekársku, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť pacientom preloženým z iných oddelení, vyžadujúcich ešte doliečenie v zariadeniach ústavnej starostlivosti.
Prijíma aj pacientov odoslaných zo špecializovaných ambulancií ako aj amb. praktického lekára po vyčerpaní možností ambulantnej starostlivosti (po predchádzajúcom súhlase príslušnou zdravotnou poisťovňou). Svojim charakterom, v spolupráci so špecialistami, poskytuje pacientom erudovanú internú, neurologickú, ortopedickú a FBaLR starostlivosť, vrátane komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Doliečovacie oddelenie hospitalizuje pacientov vo veku 18 rokov a viac na približne 7-10 dní. Ročne odlieči cca 405 pacientov.
 

Doliečovacie oddelenie

ŠGN PB
Krajinská 91
Bratislava
821 06
pavilón G, 1. posch.


vedúca sestra: 0918 379 632
primár: kuka@pb.unb.sk

 

späť