Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

"Urológia je remeslo požehnané vedou a umením, pre ktoré sú tými najdôležitejšími výrobnými nástrojmi hlava a ruky urológa."
Obrázok osobnosti: Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

Prednosta Urologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB
 
 Osobné údaje
- narodený  13. 11. 1948
- ženatý, dve deti  
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1973 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
1976 atestácia z urológie, I. stupeň
1981 atestácia z urológie, II. stupeň
1981 PhD.  
1991 DrSc.
1993 atestácia zo sexuológie
1996 profesor
2005 atestácia z urologickej onkológie
 
Profesijné zameranie
- urológia 

Zamestnanie a odborná činnosť
1973 – 1976 sekundárny lekár, Urologická klinika LF UK, Bratislava
1976-1987 asistent, Urologická klinika LF UK, Bratislava
1987 - 1996 docent LF UK
1991-1993 hosťujúci profesor, Univerzita v Kalifornii, San Francisco, USA
1996-doteraz prednosta Urologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB, vedúci Katedry urológie LF UK
2003-doteraz vedúci Katedry urológie SZU

Členstvo
Slovenská lekárska spoločnosť, I. viceprezident 
Slovenská urologická spoločnosť
Slovenská sexuologická spoločnosť
Slovenská transplantačná spoločnosť
čestný člen Maďarskej a Českej urologickej spoločnosti, Českej lekárskej spoločnosti

Iné
Ocenenia:
držiteľ desiatok medailí a ocenení, okrem iných: 
Zlatá medaila SLS
Medaila J. E. Purkyné
 Kostlivého cena
Strieborná medaila LF UK
 
Študijné pobyty:
Roky:  rokoch 1980, 1986 - 1987 
Western General Hospital, Edinburgh, UK
St. James University Hospital, Leeds
Addenbrooke´s Hospital, Cambridge
Institute of Urology, London
 
Členstvo v redakčných radách:
Abeceda zdravia
Bratislavské lekárske listy
Lekársky obzor
Medicínsky monitor
Urológia
European Urology Today
International Urology and Nephrology
Urologia Polska
Klinická urológia
 
Publikačná činnosť:
250  publikácií v domácich medicínskych tituloch
219  publikácií v zahraničných medicínskych tituloch
509 prednášok v SR
254 prednášok v zahraničí