Edukačné endokrinologické centrum

Prízemie, prechodová chodba nemocničnej polikliniky

Lekári:

Sestrička:

Tel.č: