Edukačné endokrinologické centrum

Prízemie, prechodová chodba nemocničnej polikliniky

Lekári:

MUDr. Jana Kollerová, MUDr. Adriana Bednárová

Sestrička:

Tel.č: