Gastroenterologická ambulancia I.

Nemocnica Ružinov

suterén (-1 posch.) monobloku A, č. dverí 6

Lekári:

MUDr. Martin Huorka, CSc., Doc. MUDr., Tomáš Koller, PhD.,

Sestrička:

Valéria Barúsová, Alexandra Garlíková, Alexandra Kusá, Jana Holčáková, Mgr. Andrea Jahnová, Mgr. Ivana Blažová

Tel.č:

02/ 48234770
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár
Prestávka 12.30 - 13.00