Gastroenterologická ambulancia II.

Nemocnica Ružinov

suterén (-1 posch.) monobloku A, č. dverí 8

Lekári:

MUDr. Igor Šturdík, PhD

Sestrička:

Valéria Barúsová, Alexandra Garlíková, Alexandra Kusá, Jana Holčáková, Mgr. Andrea Jahnová, Mgr. Ivana Blažov

Tel.č:

02/ 48 234 770, -905 (FAX)
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár
Prestávka 12.30 - 13.00
Email: endoskopia@ru.unb.sk, gastro.ruzinov@gmail.com