Genetická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

-1. poschodie budova infekčného pavilónu

Lekári:

MUDr. Slávka Machalová, MPH
MUDr. Hana Sedmak
Doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.

Sestrička:

Mária Lomjanská

Tel.č:

02/ 59 54 2805
             
Pacienti sa na konzultáciu môžu objednať telefonicky alebo osobne. 
Súčasťou vyšetrenia je genealogická analýza, kde sa získavajú informácie o zdravotnom stave rodinných príslušníkov. Pred genetickými testami pacient, alebo jeho zákonný zástupca (u dieťaťa rodič) podpisuje informovaný súhlas.
Objednávanie pacientov a informácie o výsledkoch:
02 5954 2805, 02 5954 2697