Glaukómová ambulancia I.

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv. 50

Lekári:

MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD.,

Sestrička:

Juskaničová Jana

Tel.č:

02/ 482 34 787
Obedná prestávka: 12.30 - 13.00