Glaukómová ambulancia II.

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 42

Lekári:

MUDr. Ivanka Lilová

Sestrička:

Tel.č:

02/48234 783

Obedná prestávka: 12.00 – 12.30
HRT - vyšetrenie terča zrakového nervu