Gynekologická ambulancia II. konzultačná

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 54

Lekári:

Prof. MUDr. Pavel Šuška, CSc., MUDr. Peter Papcún Peter, Doc.MUDr.Marián Križko, CSc, MUDr.Matúš Chuda, MUDr.Lúčanová, MUDr.Rybanská

Sestrička:

Alena Mrvová

Tel.č:

02/ 48 234 738
odbery + príjmy 7:00-8:00, obed 12.00 - 12.30