Gynekologická ambulancia V.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

1. poschodie poliklinika, č. dv. 222

Lekári:

MUDr. Roman Procházka, MUDr. Anna Boháčiková, prim. MUDr. Eva Dedinská, MUDr. Martina Tokolyová, MUDr. Nataša Feráková

Sestrička:

Helena Vatralová, Darina Vaneková

Tel.č:

02/ 59 54 2794