Hepatologická ambulancia. Reumatologická ambulancia

Nemocnica Ružinov

suterén monobloku

Lekári:

MUDr. Eva Lazarová, doc.MUDr.Tomáš Koller, PhD

Sestrička:

Alexandra Garlíková

Tel.č:

02/ 48 234 770 (hepatológia) 02/ 48 234 856 (reumatológia)
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár
Prestávka 12.30 - 13.00