Implantologická ambulancia

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv. 37A

Lekári:

MUDr. Marta Stanislavová

Sestrička:

Darina Lachkovičová

Tel.č:

02/48234 920
Prestávka 12.30 - 13.00