Infektologická a hepatologická ambulancia pre dospelých I

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

Infekčný pavilón, medziposchodie, č. dv. 1

Lekári:

MUDr. Horniczká, MUDr. Laktiš, MUDr. Ondrušková, CSc., MUDr. Matulová

Sestrička:

Tel.č:

02/ 59 54 2951