Interná poliklinická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 207

Lekári:

MUDr. Viera Smetanová, PhD., MUDr. Andrej Karaman

Sestrička:

Bc. Margita Hrašková

Tel.č:

02/ 59 54 2382
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu odporúčame prísne zvážiť Vašu návštevu v ambulancii.